May K maging Call Center Agent

May 14, 1987,
Suitable careers will be found in natural sorroundings as a farmer, gardener, florist, or horticulturist. In artistic work and music, in financial fields as stockbroker, treasurer, banker, accountant, economist or as an architect or builder.
pwede rin ang lahat ng kursong may kaugnayan sa komunikasyon, transportasyon o travelling at sa lahat ng gawaing may kaugnayan sa modern at high technology tulad ng computer, email, call center agent, cellphone at iba pang gawain tulad nito.
Nakatakdang umangat ang graph ng pag-unlad sa aspetong pang-career at pangpropesyon sa taong 2009 untill 2012.

0 Response to "May K maging Call Center Agent"

Seeking for work ?find here!

Apply Paypal Today,Build Your Online Business With PayPal

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.