May K maging Call Center Agent

May 14, 1987,
Suitable careers will be found in natural sorroundings as a farmer, gardener, florist, or horticulturist. In artistic work and music, in financial fields as stockbroker, treasurer, banker, accountant, economist or as an architect or builder.
pwede rin ang lahat ng kursong may kaugnayan sa komunikasyon, transportasyon o travelling at sa lahat ng gawaing may kaugnayan sa modern at high technology tulad ng computer, email, call center agent, cellphone at iba pang gawain tulad nito.
Nakatakdang umangat ang graph ng pag-unlad sa aspetong pang-career at pangpropesyon sa taong 2009 untill 2012.

7PAMPASEKSI TIPS

GOODBYE BILBIL........

Gumagastos ng malaking halaga ang maraming tao, para lamang mabawasan ang kanilang sariling timbang-habang ang tangi lamang lumiliit at pumapayat sa kanila, ay ang kanilang pitaka. Bakit??
Sapagkat ang simple uri ng diet ay hindi umeepekto.Mababawasan lamang ng isang pulgada, ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay babalik na naman ang nabawas na timbang. Ayon sa isang Psychologist, ang secreto sa pangmatagalang pagmamantina ng nabawas na timbang, ay hindi ang kinukonsumong pagkain, ngunit kung paano mo ito kainin.
Ilan sa surefire tips na makapagpapapayat ng walang kahirap-hirap ay kinabibilangan ng mga sumusunod:
1.Kumain sa mas maliit na plato_ Ang anim na onsa sa 8 pulgadang sukat ng plato ay nagmumukhang marami na sa utak, na nagbubunsod sa mabilis na pagkabusog. Ang 12 inch na plato ay magmumukhang kulang sa marami ng sukat ng pagkain.
2.Kumain lamang sa lamesa_ Mas higit na limitado ang interapsiyon, at makakain ng sapat lamang , kaysa sa nakaupo sa sofa na hindi maiwasang makakain ng higit na marami,dahil tayo ng tayo, at pabalik-balik sa lamesa
3.Bumili sa maliit na supot_ Sa isang pag-aaral, ipinakikita na ang mga taong bumibili ng malalaking supot ng pasta ay nakakakunsumo ng dagdag na 23 porsiyento, kaysa sa mga bumibili sa maliit lamang na lagayan.
4.Iwasan ang pagkain kapag hindi nito oras_ kapag hindi nakakikita ng anumang pagkain, madalas ay nawawala na rin ito sa isip, kung kayat ang mga kendi at iba pang matatamis na mga pagkain na wala sa paningin ay nagpapaiwas na sa pagkunsumo sa mga ito.
5.Huwag ng isubo ang huling kutsara_ Ang simpleng gawi na ito ay makasasagip sa libong calories sa loob ng isang taon ,na magbubunsod sa pagbawas sa sariling timbang.
6.Iwasan ang maliit ngunit matabang baso_ Mas higit na piliin ang mataas at payat na baso, na ipinagpapalagay na mas nakaiinom ng marami. Mainam ito, lalo't softdrinks ang kukonsumuhin.
7.Piliin ang high- protien fooods_ Mas matagal silang manatili sa loob ng katawan, kung saan mas higit na nagiging busog sa matagal na oras. Mainam ding siguraduhing nakakakunsumo ng maraming reduced fat yogurt at water-packed tuna.

SUITBLE CAREERS BASE ON B-DAY

SWAK NA KURSO BASE SA BIRTHDAY
FOR FEB. 10, 1988
SUITABLE careers will be those of writer,orator ,lecturer, scientist, inventor ,astronaut, charity worker,scientific adviser to developing countries and so on. Television, broadcasting, astrology, astronomy and related subjects thats comes under the rulership of uranus; careers in this fields wuold be likely to appeal".
Pwede rin ang lahat ng kurso na may kaugnayan sa pag-arte, o pag-aartista, entertainer o pagbibigay serbisyo sa mga tao. Gayundin ang mga larangang may kaugnayan sa paglilingkod sa kapwa like caregiver, nurse ,psychologist, phisical therapist, at iba pang kauri nito.
Ayon sa decadens ng kapalaran, kusang aangat ang graph ng pag-unlad sa aspetong pang-career at pangpropesyon sa year 2009, 2010, 2011, 2012, at 2013.
NOVEMBER 27, 1990,
OK at bagay ang kursong accountancy.

In Love

You opened it!tomorrow will
be the best day of yourlife..(",if you repost this within 2 minutes with the
heading:(pic k 1)♥ → Slow S*x.♥→ I miss my baby.♥→ In love.♥→ Call me.♥→ Baby am
I doing too much?♥→ I smoke.♥→ I'm Single♥→ I wish i was with her right NOW.♥→ I
wish i was with him right NOW.♥→ HARDER! HARDER!♥→ I wanna love him but i just
cant.♥→ I wanna love her but i just cant.♥→ I want my ex back♥→ Smack That.♥→ I
wanna be with him.♥→ I wanna be with her.♥→ Marry me.♥→ I like someone.♥→ I wish
we were together.♥→ my ass is NICE!!♥→ im back with my ex.♥→ I wanna ask her
out!!♥→ I wanna ask him out!!♥→ Im breaking up with you....♥→ Im pregnant...♥→ I
wear th**gs♥→ should i ask him out♥→ should i ask her out

Seeking for work ?find here!

Apply Paypal Today,Build Your Online Business With PayPal

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.